Konferens om Lokalt förankrat fiske - en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

"Hela Sverige ska leva" bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge in till konferens den 18–19 maj på Ronneby Brunn.

För med information se inbjudan.

Program för konferensen Lokalt förankrat fiske.

Mat ingår under konferenstiden. Resa och logi ingår ej. Deltagaravgift på 400:- kr faktureras separat till angiven adress. 

Antal platser: 200 

Anmälan senast 4 maj