Framtidens klimat och havsnivåer

Cecilia Näslund från länsstyrelsen berättar på naturum om vad kommande klimatförändringar kan betyda för Blekinge i ett 100-års perspektiv.