Västra Skällön

Västra Skällön
Naturreservatet Västra Skällön omfattar en betespräglad ön med omgivande vattenområde.

På ön växer spridda träd samt enar och tätare busksnår av slån, hagtorn och nypon. Stränderna är steniga med inslag av gruspartier, med det finns även ytor med havsstrandäng. Ön har landförbindelse.

På Västra Skällön står en runsten, som är från vikingatidens slutskede. Den har tidigare stått på Sturkö och kallas därför ibland Sturkö runsten.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Västra Skällön bidrar till att uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning

Följ vägen mot Sturkö. Mellan Senoren och Sturkö passerar vägen över Västra Skällön. En parkeringsplats finns i anslutning till vägens östra sida.

Anordningar

P-plats, rastplats, grillplats och toalett.  

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
  • störa djurlivet
  • släppa hund eller katt fria i området
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.
  • varaktigt tälta eller uppställa husvagn
  • parkera annat än på iordningställda platser

Fakta

Bildat år: 1971
Kommun: Karlskrona
Areal: 43 ha varav 16 ha land
Markägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: