Uttorp

Uttorp
Området ingår i ett större strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö

Vid Uttorp, på Sturkös södra sida, befinner men sig så långt ut i Blekingens skärgård man kan utan att använda båt. Från den vackert öppna kustheden kan man skåda ut över havet och vid klart väder siktar man Utklippans fyr.

Vägbeskrivning

Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan skyltas naturreservatet.

Karta Uttorp (608 Kb)

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
  • avsiktligt störa djurlivet
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.
  • tälta eller uppställa husvagn
  • att framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
  • framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 km/timme
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Anordningar

P-plats, rastplats

Fakta

Bildat år: 1980
Kommun: Karlskrona
Areal: 15 ha landareal
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight