Ekebackens naturreservat

Ekebackens naturreservat
Nära Lyckeby centrum ligger Ekebackens naturreservat. Ströva längs stigarna som kantas av gamla, vackra ekar.

Informationsskylt Ekebackens naturreservat (884 kB)

Vägbeskrivning

Tag av vid trafikplats 64 från E22, följ skyltning Lyckeby.

Karta Ekebackens naturreservat (623 Kb)

Gammal samlingsplats

Ekebacken har varit en samlingsplats under århundraden. I närheten ligger den medeltida staden Lyckå som hade slott, tingsplats och en gästgivaregård. 

Ekens betydelse

I en gammal ek kan det finnas närmare 1500 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor, lavar och svampar. I de håligheter som bildas inne i stammen ansamlas så kallad mulm som bl a består av trämjöl och djurrester. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen. Fåglar och fladdermöss nyttjar håligheterna som boplatser. I vårt samhälle blir det mer och mer ovanligt att gamla träd bevaras. Detta gör samlingen gamla och grova ekar i Ekebackens naturreservat till en viktig plats för att sällsynta arter ska kunna överleva.

Blekinges landskapsdjur

Hör man något i luften som brummar kan det vara en flygande ekoxe. Hanarna flyger från slutet av juni och några veckor framåt. De är på jakt efter honor, vilka ofta sitter på ekar med sipprande sav. Denna jätte bland skalbaggar kan bli över åtta centimeter lång och är därmed Europas största insekt. Ekoxen är fridlyst i hela landet.

  

Tänk på att du inte får:

  • Förstöra eller skada träd och buskar
  • Gräva upp, plocka eller skada växter
  • Tälta eller campa
  • Skräpa ned
  • Skada befintligt fornminne

Fakta

Bildat år: 1969
Kommun: Karlskrona
Areal: 14 hektar
Markägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun


Get Microsoft Silverlight