Tärnö

Tärnö
Tärnö är egentligen två naturreservat bildade 1980 och 1988. De omfattar fyra skilda delar av Tärnö och den östra delen av Yttre Ekö. Från Tärnös högsta punkt Drakaberget - som dock inte ingår i reservatet - kan man se mer än halva Blekinges kust. Tärnö bjuder också på badmöjligheter; i Sandvik finns en livligt frekventerad badplats med sandbotten.

Tärnö är belägen i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Hällaryds skärgård. Naturen är varierande med hällmarker, klapperstensfält, ädellövskog, igenväxande betesmarker, före detta åkrar och sandstrand. På Yttre Ekö finns både öppnare delar och ekdominerad lövskog. 

Vägbeskrivning

Kan endast nås med båt.

Anordningar

Rastplatser, badplats

 

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • avsiktligt störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • tälta och förtöja båt mer än två dygn

 

Fakta

Bildade år: 1980 och 1988
Kommun: Karlshamn
Areal: 9,1 respektive 20,6 ha landareal
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: