Hoka

Hoka
Reservatet utgörs av en i huvudsak lövskogsklädd långsträckt åsformation mellan riksväg 29 och Mieån. Även ängsmarker och en del av Mieåns åfåra ingår i reservatet.

Området består av en tall- och lövskogsklädd grusås med ängsmarker jämte en del av Mieåns åfåra. Åsryggen utgör en kvarvarande del av Mieåsen.

Växtligheten vid Mieåns stränder är yppig med fackelblomster, älggräs, strandlysing, nysört, ängsvädd och vattenklöver. Skogsområdet präglas av risklädd mark med inslag av bland annat lundkovall, liljekonvalj och skogsbingel.

Mieåns dalgång delar Karlshamns kommun mitt itu från norr till söder. Isälvsavlagringar ger ådalen dess karaktär på flera ställen. En av grusåsarna är skyddad som Hoka naturreservat.

Ängsmarker vid ån ingår i reservatet. Fina strövmarker finns i lövskogen väster om ån. Grusbackarna har sin speciella torrängsflora. Här växer bl a backsippa, backglim och solvända.

Vägbeskrivning
Reservatet ligger mellan riksväg 29 och Mieån, ca 9 km norr om Asarums kyrka. Avtagsväg vid affären i Jeppshoka.

Karta Hoka (656 Kb)

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • uppgöra eld
  • skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
  • plocka blommor under tiden 1.4 – 1.7
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
  • tälta eller uppställa husvagnen

Fakta

Bildat år: 1974
Kommun: Karlshamn
Areal: 3 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight