Fölsö

Foto: Robert Ekholm
Fölsö är ett populärt besöksmål bland båtfolket och har goda förtöjningsmöjligheter för fritidsbåtar. Från öns högsta punkt har du en storslagen utsikt över skärgårdslandskapet. Ön har använts som betesmark men har aldrig haft en fast befolkning. Än idag hålls marken öppen genom bete.

Fölsös nordöstra sida består av klippor. På den sydvästra sidan är stranden stenig med en frodig vegetation av hampflockel, älgört, havssäv och strandkvanne. Fölsö består i övrigt av hällmarker och dungar med björk, asp, al, ek och tall. På hällmarkerna växer de vanliga, torkhärdiga arterna gul fetknopp, kärleksört, styvmorsviol, kruståtel och vårbrodd. Enbuskar förekommer allmänt, tillsammans med nypon, björk och rönn. 

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410125 Fölsö.

Vägbeskrivning
Kan endast nås med båt. Fölsö ligger i Hällaryds skärgård, strax söder om Östra och Västra Boköarna och ca 1,5 sjömil norr om Tärnö. Brygga finns vid den västra stranden. Möjligheter till ankring finns också vid berghällarna på östra sidan.   

Anordningar
Bryggor och toalettbyggnad 

 

Tänk på att du inte får:

  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
  • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
  • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • varaktigt tälta eller förtöja båt mer än ett dygn

Fakta

Bildat år: 1974
Kommun: Karlshamn
Areal: 42 ha varav 6 ha land
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun


Get Microsoft Silverlight