Naturminnen

Naturminnen utgörs av små områden med intressant natur, eller av enskilda föremål såsom jättegrytor, flyttblock eller storvuxna träd.

Karta över Blekinge och dess naturminnen

Olofström Naturminnen Sölvesborg Naturminnen Karlshamn Naturminnen Ronneby Naturminnen Karlskrona Naturminnen
Naturminne är en av de äldsta skyddsformerna för särpräglad natur i vårt land. I Blekinge län har 78 områden eller objekt utlysts som naturminnen, det tidigaste redan 1919 och det senaste så sent som 2009, nämligen eken ”Horna gubbe” på Hasslö. Några naturminnen har upphävts, det rör sig om träd som fallit. Idag är det inte så vanligt att skydda natur genom naturminnesmärkning. Synen att värdefulla naturobjekt ingår i ett sammanhang, sin omgivning, har gjort att naturreservaten har kommit att bli viktigare.
Hagbards ek i Ysane, Sölvesborgs kommun

 

Klicka på respektive kommun för inzoomning och mer information.