Jakt och vilt

älg

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt. Döda exemplar av dessa arter ska rapporteras eller lämnas till Polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Läs mer på  Naturvårdsverkets hemsida.

 

-NYHETER-

2017-07-14

Jakttider och fällavgifter för älgjakten 2017/2018

Jakttider och fällavgifter för älg 2017/2018

2017-04-04

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2017

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter säl 2017


2017-03-07

Älgdata fungerar nu som vanligt

Länsstyrelsernas älgportal, Älgdata är nu uppdaterad och fungerar som vanligt.

2017-02-21

Avskjutning Kronhjort 2016/2017 

Avskjutningen av kronhjort i Blekinge Län har nu lagts upp under fliken "Kronhjort"

2016-11-30

Glöm inte rapportera!

 

För älgobsen gäller följande:

Observationsperioden är de sju (7) första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Dessa sju (7) dagar behöver inte vara samman-hängande utan kan vara spridda under 30-dagarsperioden.  

Vid problem med Viltdata så kontakta Svenska Jägareförbundet, Thomas.Ohlsson@jagareforbundet.se  

För rapportering av skjutna älgar gäller följande:

Enligt § 5a jaktförordningen (1987:905) ska en älg rapporteras till länsstyrelsen inom 14 dagar efter att den har fällts.

Rapportering av fälld älg ske till länsstyrelsen antingen direkt på www.algdata.se eller via ett av rapporteringssystemen nedan.

Följande rapporteringssystem finns tillgängliga utöver Älgdata.se:

Observera att rapporteringen för ett jaktområde endast kan ske via ett system för samma jaktår. Om rapportering påbörjas i ett system så låses rapporteringen till det systemet och kan endast låsas upp av länsstyrelsen.

Anmälan om fälld älg ska enligt § 5c jaktförordningen innehålla uppgifter om:

  • jaktområdets registreringsnummer
    (registreras automatiskt genom inloggningen)
  • datum då djuret fälldes,
  • djurets kön, samt om det var en årskalv.