Älgtjur

Länsstyrelsen registrerar älgjaktsområden, beviljar älglicenser och beslutar om bidrag ur länets älgvårdsfond.

Frågor som rör länsstyrelsens hantering av älgjakten kan delas upp i två huvudgrupper:

dels registrering av älgjaktsområden och dels tilldelning inom respektive område. Älgjakten kan bedrivas antingen som licensierad, och då skall området vara registrerat som licensområde, eller som jakt efter enbart kalv och då på mark, som inte är registrerad. Älgjakt kan även bedrivas inom älgskötselområde.

Sjuka eller döda älgar som påträffas

Tidigare har SVA tagit emot prover från älgar som hittats döda i länet.  Tyvärr finns inga pengar för att analysera nya prover. Om det påträffas döda älgar är det bra om det rapporteras till länsstyrelsen som gör en sammanställning av de uppgifter som kommer in. Skicka uppgifter om plats, gärna fastighet, om det är en ko, tjur eller kalv samt datum då älgen hittades. Lägg gärna till övrig information om ni har fler uppgifter om den upphittade älgen. Skicka uppgifterna till blekinge@lansstyrelsen.se Det går även bra att skicka post till länsstyrelsen i Blekinge län, Skeppsbrokajen 4, 371 81 Karlskrona.

Om du vill skicka iväg prover för analys till SVA, så finns det information:

Information om hantering av prover till SVA

Information om misstänkta fall av CWD

Jordbruksverket i samarbete med SVA har skickat ut informationn om aggerande vid misstänkt CWD

Information om CWD