Tärna

I Blekinge häckar fem arter av tärnor. I vår utställning kan du lära dig var de lever, hur de ser ut och låter.
Utställning om havsörnen

Tärnan - en soldyrkare

Tärnor är släkt med måsfåglar. Jämfört med måsar har de en mindre kropp och smalare och spetsigare vingar. Tärnor finns över hela världen, även i de arktiska områdena. Totalt finns det 46 arter i världen. Många genomför varje år extremt långa flyttningar. De följer solen och årstidsväxlingarna mellan norra och södra halvklotet. Tärnan är ett av de djur som får uppleva flest soltimmar per år.

Tärnor lever i anslutning till vatten, främst vid havet. De jagar fisk genom att spana över vattenytan för att sedan störtdyka ner på bytet. Vissa äter även insekter och andra småkryp. Boet bygger de på marken, vanligen i form av en liten grop. Tärnor lever länge, ofta blir de 25–30 år gamla.

Tärnor i Blekinge

Tärnor kan du möta i hela Blekinges skärgård, och ibland även vid sjöar och andra vatten. I Blekinge finns fem häckande arter. De två vanligaste tärnorna är silvertärna och fisktärna, de övriga är små-, kentsk- och skräntärna. Ibland kan man även få se ytterligare en art, svarttärna (Chlidonias niger) men den häckar inte här i länet.

 

 

Silvertärna (Sterna paradisaea)
Storlek: 33-39 cm (längden från näbb till stjärtspets)
Kännetecken: Lik fisktärnan, men har längre stjärtspröt och blodröd näbb utan svart spets.
Flyttar längst av alla fåglar och får uppleva flest soltimmar per år. Tillbringar vintern i Antarktis. Häckar vid kuster, främst i ytterskärgården.

 

 

Fisktärna (Sterna hirundo)
Storlek: 34-37 cm
Kännetecken: Lik silvertärnan, men har något längre näbb med svart spets.
Vanlig i södra Sverige, både i inlandet och vid kusten. Finns främst i innerskärgården. Lever av småfisk, insekter och andra småkryp. Häckar vanligen i kolonier. Övervintrar i västra och södra Afrika.

 

 

Småtärna (Sternula albifrons)
Storlek: 21-25 cm
Kännetecken: Gul näbb med svart spets, orangegula ben, svart hjässa och svart ögonmask (sommardräkt). Mycket snabba vingslag. Världens minsta tärna. Lever på sandstränder längs kusten eller vid insjöar och åar. I Blekinge finns endast ett tiotal häckande par.

 

Skräntärna 

Skräntärna (Hydroprogne caspia)
Storlek: 48-55 cm
Kännetecken: Grov blodröd näbb med svart spets, svart hjässa, kort stjärt. Kraxande, skränande läte.
Världens största tärna. Häckar i kolonier på kala sten- och sandöar i ytterskärgården. Antalet skräntärnor runt Östersjön har minskat sedan 1970-talet. Idag finns endast ett tiotal häckande par i Blekinge. En orsak är att minkar äter upp deras ägg och ungar.

 

Kentsk tärna 

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)
Storlek: 37-43 cm
Kännetecken: Lång svart näbb med gul spets, svarta ben, kort kluven stjärt.
Lever vid kuster med grunt vatten och med god tillgång på föda. Den häckar i täta kolonier på kala, sandiga öar. I Blekinge finns en större koloni i Sölvesborgs skärgård och enstaka häckande par i övriga delar av länet. Minskar kraftigt och bedöms därför som starkt hotad.