Naturums utställningar 2017

Naturum Blekinges utställningar speglar på olika sätt länets natur, miljö och kulturhistoria. Årligen görs viss nyproduktion och uppdateringar. I vårt labb händer det alltid nya spännande saker beroende på säsong och vad vi för tillfället har hittat ute i naturen. I maj inviger vi den nya utställningen "Vildbin och pollinering".
Stora utställningshallen

Naturum är inrymt i den gamla Brunnsbyggnaden "Gymnastiken" från 1891. I förgrunden syns vår populära blekingeeka som ingår i utställningen Blekinges hav, kust och skärgård. Här för barnen kliva ombord och leka att de seglar ut på havet.

Östersjön - vårt unika hav
Havsutställning

I utställning om Blekinges hav, kust och skärgård berättar vi om Östersjön speciella egenskaper; dess salthalt, geologi, biologisk mångfald och varför den är så känslig. Här presenteras många av dess karaktärsarter och du får också lära dig om miljöanpassat båtliv.

Torsk och fiske i Blekinge

Torsk och fiske på Naturum 

Vår torskutställningen berättar om fiskenäringens utveckling i Blekinge. Här får besökaren bekanta sig med torsken och problematiken kring varför torsken är hotad i Östersjön och hur ett hållbart fiske kan tänkas se ut. Tanken är att besökaren själv ska reflektera över hur vi kan rädda livet i Östersjön. Barnen kan kliva ombord på vår blekingeeka och lära sig mer om livet till havs. De kan också leka med vår stora gråsälshona som faktiskt också kan prata om man klappar henne på huvudet.

I naturums bio visas på begäran två olika filmer som beskriver hur det är att försörja sig som småskalig fiskare i Blekinge i dag.

Bräkneåns dalgång

Utställning om Bräkneån 

Bräkneån rinner tvärs genom länet, från "skogsbygden" vid Smålandsgränsen, genom "dalbygden" och ner till "odlingsbygden" vid kusten i söder. Utställningen berättar om människans genom århundrande hårda liv och nyttjande av naturen längs med ån. Det vi idag ser är ett kulturlandskap som påverkats av människan under många hundra år. Utställningen berättar också om den speciella natur som finns här. Bräkneån är på flera sätt den renaste och minst exploaterad av länets många åar. I utställningen finns  akvarier med levande djur som lever i ån.

Brunnsparkens 300-åriga historia

Naturum 

I naturum hittar du en hel del information om Blekinges enda kulturreservat; Ronneby Brunnspark. Naturum är inrymt i byggnadsminnet Gymnastiken byggt 1891. I utställningarna ingår bland annat filmer, bildspel och små modellhus av de gamla byggnaderna.

Blekinges tärnor

Silvertärna

Tärnan är den fågel som flyttar längst av alla flyttfåglar. Årligen kan vissa tärnor flytta hela vägen mellan Antarktisk och Ishavet, en resa på över 1500 mil enkel väg. I en utställningsdel kan du lära sig känna igen de fem häckande arter av tärna som återfinns i Blekinge. Det är; fisk-, silver-, små-, kentsk- och skräntärna.

 

Blekinges största träd

I naturum presenteras några av Blekinges grövsta träd. Gamla, döende och döda träd är viktiga som mat- och boplatser för många olika djur, växter och svampar. Med hjälp från allmänheten samt den inventering som pågår på länsstyrelsen har vi listat länets grövsta träd av 28 olika arter. De har bedömts efter hur grov stammen är i brösthöjd. Läs mer.

Listan över Blekinges grövsta träd.

Blekinges grövsta bok som finns i Brunnsparken 

Bio-naturum

I vår lilla biosalong visar vi flera olika filmer med anknytning till Blekinge. Ny film för året är "Blekinge sett från ovan".

I bion kan du välja mellan ett 20-tal olika filmer, Bland annat Mats Harryssons filmer om Bräkneån samt hans film "Torsk och fiske i Blekinge".

Labbet

I labbet kan du undersöka olika "fynd" från naturen under mikroskop. Här finns lite uppstoppade djur och fåglar, spår från skogen, samt ett par akvarier med fiskar och levande småkryp.

Barn som tittar i mikroskop 

Skyltade utestigar

Naturum har två olika skyltade naturstigar som man kan välja att gå själv eller tillsammans med en bokad naturumguide.

Uvberget vid Brunnsparken
 Från naturstigen på "Uvberget" är utsikten magnefik.

Naturstigen

Vår vitmarkerade naturstig startar bakom Direktörsvillan och är 1,5 km lång. Rundan går upp på Uvberget, genom Brunnsskogen, fram till Trollsjön och tillbaka ner i parken. Den har 20 textskyltar som är uppsatta april-november. I naturum finns tipskuponger för skolklasser.

48 träd och buskar i Brunnsparken

En självguidande runda i parken där man får låna ett informationshäfte av naturum.

 

Hållbar utveckling?

Lars-Erik Håkansson 

Fakta- och humorskrift. Från naturums utställning om hållbar utveckling.

Hållbar utveckling? 

 

Blekinges grövsta träd

Träd

 

 

 

 

 

 

Tävlingen "Hitta Blekinges grövsta  träd" är avgjord!

Läs mer