Blekinge Utflyktsguide

I Blekinge Utflyktsguide beskrivs 43 bästa naturutflyktsmål med text, bilder och en tydlig karta och vägbeskrivning.

Utflyktsguiden är en del av Länsstyrelsens arbete med att informera om de områden som vi sköter: både för områdenas höga naturvärden och för deras stora betydelse för friluftslivet.

Hämta ”Blekinge utflyktsguide” som pdf

Hämta ”Blekinge utflyktsguide” på engelska som pdf

Hämta ”Blekinge utflyktsguide” på polska som pdf

De 100-sidiga tryckta broschyrerna finns att hämta gratis på turistbyråerna i Blekinge, på Naturum i Ronneby Brunnspark och på Länsstyrelsen i Karlskrona.