Badvatten

I Blekinge finns många härliga badplatser och stränder. För dig som helst badar i havet finns det åtskilliga badplatser längs kusten. Ta annars ett dopp i någon av Blekinges insjöar!
Badande barn i insjö. Foto: Anna-Karin Bilén

 

Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du information om badvatten i din kommun. Där kan du ta del av den senaste informationen i den takt mätresultaten rapporteras in från kommunerna. Du kan söka fram information om vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgifter om algblomning.

Sedan några år tillbaka finns en ny märkning som guidar badsugna om badvattnets kvalitet på så kallade EU-bad. I Sverige ska badplatser med mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler.

Vid EU-badplatser ska alla badsugna få information om badvattnets kvalitet i form av tydliga klassificeringsskyltar. Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer utifrån tidigare säsongers provtagningsresultat:

  • utmärkt
  • bra
  • tillfredsställande
  • dålig.
Klassificeringsskylt för EU-bad

Ibland förekommer algblomning i vattnet. Att bada i vatten med alltför höga halter av alger eller bakterier eller innebär vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Algblomning, dvs planktonalger som uppträder i stor mängd, avger i en del fall giftiga ämnen som kan vålla flera olika slags sjukdomar och besvär. Mer information om algblomning finns här.