Friluftsliv

Friluftsliv vintertid. Foto: Robert Ekholm

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

 

 

 

 

 

 

Blekinge utflyktsguide

 Content Editor

Beslut om föreskrifter utmed Mörrumsån i Karlshamns och Olofströms kommuner, Blekinge län.

Karta Mörrumsån 

Länsstyrelsen har den 27 februari 2014 föreskrivet om förbud att under perioden den 1 oktober – den 30 november inom Mörrumsåns strandskyddsområde, från Blekinge läns gräns i norr till pumphuset i Forsbacka i söder framföra kanot eller annan båt i Mörrumsån, se beslut

Beslut

Karta