Allemansrätt

Allemansrätten är en förmån som inte finns i några andra länder. Allemansrätten ger oss rätten att fritt vistas i vår natur - en frihet under ansvar.
Kanotpaddlare. Foto: Cecilia Serrby

Allemansrätten kräver gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten innehåller regler om bl.a. vad som gäller för camping, eldning, ridning m.m. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden
Inte störa – inte förstöra.