Vanvård av djur

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa i Blekinge län kan du kontakta länsstyrelsen. Vid akuta fall eller när länsstyrelsen inte kan nås kan du kontakta polisen. För att anmäla – se information till höger.

Anonymitet

Du kan vara anonym vid en anmälan genom att ringa in din anmälan utan att uppge ditt namn. Om du däremot skickar anmälan via e-post anses detta vara en allmän handling och anonymiteten kan inte garanteras.

Innehåll i anmälan

Uppgifter som är bra att lämna vid en anmälan:  
  • Information om djurägaren
  • Djurart och antalet djur som far illa
  •  På vilket sätt djuren far illa
  • Var djuren befinner sig
  • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten m.

Behandling av anmälan

När länsstyrelsen fått in en anmälan om vanvård gör en handläggare en oanmäld inspektion hos djurägaren. Om brister i djurhållning upptäcks kan djurägaren få en chans att åtgärda dessa. Vid svårare brister kan det beslutas om ett omhändertagande med en gång. Därefter tas ett beslut om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsen kan även besluta om ett djurförbud hos djurägaren.

Polisens roll

Polisen rycker ut vid akuta fall och när länsstyrelsen inte kan nås. Det är alltid polisen som ansvarar för omhändertagandet av ett djur oavsett om det är länsstyrelsen eller polisen som tagit det formella beslutet. Polisen ansvarar för var djuret ska förvaras i väntan på länsstyrelsens beslut och verkställer sedan beslutet. Om ett djur omhändertas är det polisen som säljer, överlåter eller avlivar djuret efter beslut taget av länsstyrelsen.   

Mer information hittar du på jordbruksverkets hemsida.

 Anmälan vid vanvård

Telefon: 010-22 40 000(Vardagar 09.00–15.00) 

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se  

Postadress:
Länsstyrelsen Blekinge län 
Skeppsbrokajen 4
371 36 KARLSKRONA  

Vid akuta ärenden och för anmälan utanför kontorstid ring:
Polisen: 114 14