Blekinges största träd!

Sedan år 2008 har allmänheten hjälpt till att hitta Blekinges största träd. Det grövsta trädet i länet är en ek i Elleholm som mäter 785 cm i omkrets.
stort träd

Med hjälp från allmänheten samt den omfattande inventering av värdefulla träd som pågått under flera år har länsstyrelsen utsett länets grövsta träd av 28 olika trädarter. De har bedömts efter hur grov stammen är på smalaste stället under 130 cm höjd. Tolv av vinnarträden har rapporterats in från allmänheten.

Listan över Blekinges största träd

Rapportera in nya träd

Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd har pågått sedan 2005. Över 60 000 träd är registrerade. Inventeringen  fortgår. Om du känner till träd som kan mäta sig med dem på vinnarlista är du välkommen att rapportera in dessa till Robert.Ekholm@lansstyrelsen.se.

Upplev ett jätteträd

Det finns många mäktiga träd värda ett besök ute i Blekinges landskap. Här kommer några förslag.

Besöksvärda träd i Blekinge

 

Kontakta naturum

Naturum:
0457-168 15
naturum.blekinge@lansstyrelsen.se

Kontaktperson:
Robert Ekholm
010-22 40 129
robert.ekholm@lansstyrelsen.se

Besöksadress:
Gymnastiken
Ronneby Brunnspark
372 36 Ronneby