Djur och natur

Sandödlehanne i lekdräkt. Foto: Annika Lydänge

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Blekinge Arkipelag

År 2011 utnämndes Blekinge Arkipelag till biosfärområde av FN-organet Unesco. Biosfärområden har höga natur och kulturvärden. De ska gynna de boende genom social och ekonomisk utveckling, värna den biologiska mångfalden och vara en arena för forskning och undervisning.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ledorden utveckla, stödja och bevara.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är en ideell förening som arbetar för en levande kust och skärgård där företagande och ekologi utvecklas i harmoni med varandra. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande generationers välmående och förutsättningar att leva och verka.

Mer information finns på www.blekingearkipelag.se