Biotopskydd

Ansökan om dispens från biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken.