Länsstyrelsen Västra Götalands län

Sommar i Västra Götaland. Foto: Amelie Wintzell

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Här finns en lista över våra teckenspråksfilmer med information om vad vi gör.

Filmerna finns också under de olika flikarna tillsammans med text.

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Teckenspråkssymbol

Filmerna på den här sidan är på svenskt teckenspråk.

Du hittar mer information om vår verksamhet när du klickar på länken Svenska i sidhuvudet.