Kyrkliga kulturminnen

 

Mål: ärendet tar 6,5 månader

Utfall förra månaden: ärendet tar 4 månader

Öppna ärenden senaste månaden: 94

    
 

 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När ansökan kommit till Länsstyrelsen avgör handläggaren först om åtgärden behöver tillstånd enligt kulturminneslagen. Fordras inget tillstånd får ni ett meddelande om detta.

Behöver ni tillstånd bedömer handläggaren först om ärendet är komplett. Om något saknas får ni besked om vad som ska kompletteras. Ofta behövs också en antikvarisk bedömning. Därför kan ärendet skickas på remiss till ett närliggande museum eller annan expertis.

När ärendet är komplett tas beslut. Under vissa perioder, främst under höst och vår, är ärendeinströmningen intensiv, vilket kan leda till längre handläggningstider.

När du ska skicka in en ansökan, tänk på: 

  • Ju mer komplett ansökan är, desto snabbare och mer effektiv blir handläggningen av ditt ärende.
  • Bifoga åtgärdsbeskrivning och foton. Mer information om vad som krävs finns på blanketten, se länk till höger på sidan. 
  • Glöm inte att lämna namn, adress och telefonnummer. 

Specifik information för ärendegruppen

Svenska kyrkans byggnader och begravningsplatser samt de kyrkliga inventarierna skyddas genom kulturmiljölagens 4:e kapitel.  Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning söks hos stiftet. I de flesta fall ska tillstånd enlig kulturminneslagen finnas eller kopia av ansökan om tillstånd bifogas.

 Aktuellt

Huvuddelen av ansökningarna om tillstånd till ändring av kyrkliga kulturminnen kommer in i oktober till november. Därför kan handläggningstiderna bli längre under våren.