Kyrkobyggnadernas lagskydd

I Västra Götalands län finns över 700 skyddade kyrkobyggnader. Tillsammans representerar de en 1000 årig byggnadstradition som rymmer otaliga berättelser om vår historia. För en majoritet av alla svenskar är kyrkobyggnaden en viktig symbol för identitet och sammanhållning i samhället.
Bild av västportalen på Forshems kyrka

Kyrkans inflytande över det västerländska samhällets utveckling kan inte överskattas. Kyrkobyggnadernas betydelse som stilikoner för arkitektur och byggnadskonst är uttryckliga exempel på detta.

Ett annat exempel på kyrkans betydelse är kyrko-
byggnadernas lagskydd som nästan är lika gammalt som den svenska stats-
bildningen och går tillbaka ända till 1500-talet.

Korskyrkor och långkyrkor, träkyrkor och stenkyrkor, enskeppiga och flerskeppiga, klassicism, barock och modernism – alla möjliga byggnadstyper och stilar finns representerade bland kyrkorna
i Västra Götalands län. 

Kyrkorna är unika kulturhistoriska arkiv som ställer stora krav en medveten och insiktsfull förvaltning.

Vård och underhåll, om- och tillbyggnad

För alla kyrkor som tillhör Svenska kyrkan uppförda före 1940 gäller att de inte får väsentligt ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller även en del nyare kyrkor med höga kulturhistoriska värden.

I kyrkobyggnader krävs tillstånd för att:

  • riva eller flytta
  • bygga om eller bygga till
  • ändra, tillföra eller flytta bänkar, altare, konstnärlig utsmyckning m.m.
  • ändra eller göra nya installationer
  • ändra färgsättning eller ytskikt
  • göra andra ingrepp i eller ändring av exteriör, interiör eller fast inredning

De flesta kyrkobyggnader i länet har nyligen inventerats. Kyrkorna har karaktäriserats och de kulturhistoriska värdena är väl dokumenterade. För många kyrkor finns vård- och underhållsplaner som tar sin utgång i dessa insatser.

Resultatet från inventeringarna finns sammanställt i bebyggelseregistret.