Ta del av byggnadsminnena i länet

Länsstyrelsen har satsat på en omfattande genomgång av byggnadsminnena i Västra Götalands län. Du kan hitta mycket information om byggnadsminnena genom Internet.


Hillefors Grynkvarn vid Säveån i Lerums kommun är ett märkligt industriminne. Tillverkningen pågick från 1800-talets slut fram till 1980-talet med hjälp av vattenkraft. All utrustning är bevarad. Grynkvarnen var ett av byggnadsminnena som besöktes under 2007. Foto: Mats Herklint, Länsstyrelsen

Under åren 2006 och 2007 besöktes alla länets byggnadsminnen. Runt 1000 byggnader beskrevs, inventerades och fotograferades. Materialet har gjort tillgängligt dels genom Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister, dels på Länsstyrelsens kartor genom GIS Västra Götaland. Dessa system hänger samman och är öppna för alla.

Bebyggelseregistret
Genom att söka i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister kan du läsa om varje enskilt byggnadsminne och se på bilder.
Följ anvisningarna i registret. Du hittar därefter länets byggnadsminnen genom att söka efter anläggningar i Västra Götalands län som skyddas genom 3 kap kulturmiljölagen.

GIS Västra Götaland
GIS Västra Götaland är en karttjänst på Internet. Det fungerar som ett tittskåp. Du hittar byggnadsminnena under fliken Kulturmiljö. Byggnadsminnena på kartan är sammankopplade med Bebyggelseregistret.

 Content Editor

​– en bok om länets historia genom byggnadsminnena

 

I boken behandlas ett rikt urval av länets drygt 250 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Dessutom finns en förteckning över länets alla byggnadsminnen.

Boken är framtagen i ett brett samarbete med bland andra länets museiorganisationer, universitet, specialister och förvaltare av byggnadsminnen som skyddas av kulturmiljölagen. Den finns till försäljning hos flera museer och bokhandlare i länet, samt via Adlibris och Bokus.

Utgivare: Bohusläns museums förlag i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län
ISBN 978-91-7686-274-2