Kommunala tillsynsområden

Här samlas lagar som gäller för kommunens tillsyn samt direktiv, råd och kunskapsunderlag för kommunala byggnadsinspektören.

Enkelt avhjälpta hinder

Hissar och andra motordrivna anordningar

Lekplatser

Obligatorisk ventilationskontroll

Olovlig byggnation

Ovårdade tomter och byggnader

Skyltar

Strandskydd

Taksäkerhet