Aktuellt på din länsstyrelse

Här finns information om vad som är på gång i länet när det gäller tillsynsvägledning, uppföljning och utvärdering. Här samlar vi också material från genomförda seminarier och träffar. Kontakta oss gärna om ni inte hittar det ni söker, kontaktuppgifter finns till höger.

Uppföljning av byggnadsnämndens tillsyn

Förra årets nationella tema för uppföljning av byggnadsnämndens tillsyn var energi och lekplatser. I Västra Götaland har vi också valt att följa upp tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. Resultatet presenteras i en rapport som ligger under fliken Länsstyrelsens uppföljning. 2016 års uppföljning kommer att inrikta sig på byggnadsnämndens tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll samt hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.

Bygghandläggarträff 9 februari

På vårens första bygghandläggarträff pratade vi om asylboenden. Vi bjöd in bygglovhandläggare från Göteborgs stad och Ulricehamns kommun för att höra hur de arbetar med frågorna vid bygglovprövningen och i byggskedet. Vi lyssnade också på Migrationsverket och Räddningstjänsten för att höra om deras syn på saken.   

Vi fick en genomgång för de frågeställningar som bygglov-befriade åtgärder medför i praktiken av Jacob Thollonen och Torbjörn Wahlström från Projektgrupp 5 yes som består av Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp och Burlöv kommuner i Skåne. Vi redogjorde för lagändringar i plan- och bygglag-stiftningen plus en del förslag till lagändringar. Läs mer under Aktuella presentationer (se högerspalt).

Styra och förbättra byggnadsnämndernas arbete 26 februari

Cirka tjugo av länets kommuner deltog i ett seminarium om samarbete bland annat om ett gemensamt kvalitetsmätnings-system. Man har insett att ett underlag som visar verksamhetens kvalité ger goda förutsättningar för att förbättra verksamheten gentemot medborgare och företag vilket bidrar till en god samhällsutveckling.  

Länsstyrelsen bjuder in till en träff för att forma ett samarbete i enlighet med som kom fram på seminariet den 4 december. Länsstyrelsen vill bidra till att kommunerna har en rättssäker, korrekt och likvärdig tillämpning av plan- och bygglagen inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Vi vill bidra till ett mellankommunalt erfarenhetsutbyte genom att delta i och skapa forum. Dagen riktar sig i första hand till politiker, beslutsfattare och handläggare inom samhällsbyggnads-området. Mer information och inbjudan under Aktuellt (se högerspalt).

Material om samarbete

Nyhetsbrev

 Kontakta andra Länsstyrelser