Planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska tillhandahålla planerings- och kunskapsunderlag till kommunerna inför deras bedömningar av hur marken och vattnet kan användas.
  • Västra Götalands funktionella geografi - befolkning, arbete och boende
    Rapporten är en del i ett gemensamt arbete med Västra Götalandsregionen.
  • Sammanfattande redogörelse
    En sammanfattande redogörelse för hela västra Götalands län, där övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp. Den är även grund för de kommunspecifika redogörelser som Länsstyrelsen på begäran tar fram för den enskilda kommunen.
  • Länsstyrelsen regionala planeringsunderlag 

    I avvaktan på den nationella planeringskatalogen har Länsstyrelsen upprättat ett temporärt register över regionala planeringsunderlag. Registret innehåller endast rapporter och publikationer som författats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De rapporter som finns i registret är ett urval av rapporter/publikationer som av olika anledningar kan vara intressanta som kunskapsunderlag vid fysisk planering. En kort beskrivning av varje underlag finns samt länkar till underlaget. Läs instruktioner i filen för sortering.

 GIS och kartor

Många planeringsunderlag finns också i GIS-format. Det finns även möjlighet att titta på GIS-data i någon av länsstyrelsens karttjänster.  
gis-karta
En sammanställning av dessa hittar du på sidan GIS och kartor. Gis och kartor