Planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska tillhandahålla planerings- och kunskapsunderlag till kommunerna inför deras bedömningar av hur marken och vattnet kan användas.

 GIS och kartor

Många planeringsunderlag finns också i GIS-format. Det finns även möjlighet att titta på GIS-data i någon av länsstyrelsens karttjänster.  
gis-karta
En sammanställning av dessa hittar du på sidan GIS och kartor. Gis och kartor