Regionalt underlagsmaterial, RUM-katalogen

RUM - Regionalt Underlagsmaterial i Västra Götalands län - är hela länets sammanställning av det planeringsunderlag för den fysiska planeringen som Länsstyrelsen har upprättat eller vill rekommendera som underlag.