Djupa ekosystem

De djupa mjukbottnar som är relativt orörda av trålning är speciellt skyddsvärda, eftersom de ger livsbetingelser för organismer som är känsliga för fysisk störning.

Sjöpennebottnar är en miljö som har utpekats av OSPAR som en hotad/minskande miljö (dvs. mjukbottnar med rik fauna av grävande organismer och med olika arter av sjöpennor). Karaktäristiskt för sådana bottnar är förekomst av olika arter av stora sjöpennor som var vanligare förr.

Hästmusselbankar som också är utpekade av OSPAR som en hotad/minskande miljö, påträffas på några platser i norra Bohuslän samt i Kattegatt och norra Öresund på djup ner mot 40 meter men blir allt ovanligare.

På djupa bergväggar finns en mängd arter från många olika grupper, till exempel olika arter av svampdjur. De rikaste svampdjurs­samhäl­le­na finns i Kosterfjorden, Säcken/Single-fjorden och ute på Bratten. På de djupa bergväggarna i Bratten lever många arter av hornkoraller. Under överhäng i flera områden finns det en specifik fauna bestående av arter som är mycket känsliga för sedimentering. På djupa hårdbottnar (>30 meter) i Kattegatt finns bland annat svampdjur och armfotingar.

De enda reven av ögonkorall som man känner till i Sverige finns i norra Bohuslän. Det finns två kända levande rev, ett i Säcken och ett öster om Väderöarna, och fyra döda rev, tre i Kosterfjorden och ett i Grisbådarna nära norska gränsen. Reven behöver inte vara levande för att vara intressanta och viktiga: så länge den tredimensionella strukturen består är även döda rev bland de mest artrika marina miljöer vi känner till.

Pockmarks kallas de stora ”gropar” i havsbottnen som har bildats genom att gas eller vätskor har strömmat ut ur havsbottnen. Sådana finns framför allt i Brattenområdet och norrut i Skagerrak. I vissa pockmarks har klippor och stenar kommit i dagen. Det kan också finnas en form av bubbel­strukturer (hårda karbonatstrukturer) som bildas när gasen strömmar ut i havsvattnet. Bubbelstrukturer är skyddade inom Natura 2000. Pockmarks innehåller en mycket rik fauna av både hård- och mjukbotten­organismer.

Bubbelrev är en annan form av bubbelstrukturer, som i den svenska delen av Kattegatt påträffas på Fladen. Där har bildats höga pelare när gasen sipprar ut, liknande stalagmiter i en grotta.

Grunda ekosystem Djupa ekosystem Djurlivet