Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet har karaktäriserat Sveriges kust- och skärgårdslandskap ur ett kulturhistoriskt perspektiv med syftet att visa på känsligheten för havsbaserad vindkraft.

Detta bör kunna användas som grund för alla bedömningar av nya havsbaserade anläggningar och anspråk ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Här lyfts ålderdomliga karaktärslandskap fram som är särskilt känsliga för påverkan från moderna anläggningar. Värdekärnor och frisiktsområden anges vilka syns i bilderna nedan.

 

Bohuskusten och Göteborgs södra skärgård - forntid, fästningar och fisk. RAÄ 2003:4

Hallandskusten – från bronsålderns rösekust till strandsittarnas kusthed. RAÄ 2003:4

Vind- och vågkraft Sydhavsvind Kulturmiljö