Marint skräp

Marint skräp är ett allvarligt hot mot vår kust- och havsmiljön. Problemet med marint skräp finns längs hela Sveriges kust men är speciellt svårt i Bohuslän där kustens utseende och rådande havsströmmar gör att stora mängder skräp samlas.

Marint avfall kan inverka skadligt på det marina djur- och växtlivet då plasten kan förväxlas med föda och mobil fauna riskerar att trassla in sig och kvävas. Skräpet består till stor del av olika platsprodukter som bryts ner mycket sakta. Under tiden fragmenteras större plastbitar och blir en av källorna till mikroskopiska plastpartiklar.

Mikropartiklar har en stor potential som bärare av miljögifter, dels på grund av de tillsatser man använder vid plasttillverkningen, men även på grund av att miljögifter i vattenmassan binds till dem. Dessa partiklar blir på grund av sin storlek tillgängliga filtrerande djur till exempel blåmusslor. På detta sätt kan eventuella bundna miljögifter finna en väg in i näringskedjan och i slutändan innebära konsekvenser hos konsumenterna.