Buller

Av regionerna inom OSPAR-området pekas Nordsjön ut som ett av de mest ljudpåverkade områdena.

Marina däggdjur, många fiskarter och vissa ryggradslösa djur (evertebrater) använder ljud för sin kommunikation – för att finna en partner, söka efter föda, undvikande av att bli fångade och faror i allmänhet, samt för navigation. Exempel på mänskliga aktiviteter är borrning, muddring, båttrafik både från friluftsliv och från sjöfart, under­vattenssprängningar, seismiska undersökningar med mera. Ljudet transporteras generellt snabbare under vattenytan än över (cirka 5 ggr).

Läs mer: