Turism och rekreation

Det är svårt att kvantifiera antalet anställda inom turism och rekreation, men antalet anställda inom fritidsbåtsturism, fritidshus och kommersiell övernattning i området från Öresundsbron till Norska gränsen uppgår till mellan 14000 och 19000, vilket är omkring 40 % av antalet anställda inom den sektorn i Sverige.

Ett lokalt exempel på betydelsen av turismen är de fyra nordliga Bohuslänskommunerna - Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs vilka har totalt 50 000 invånare. Sommartid härbergerar mellan 200 000 - 250 000 människor här. Tillsammans utgör kommunerna ca. 10 mil kuststräcka och på denna kuststräcka återfinns 27 % av alla gästnätter för båtlivet i Sverige. Även i Halland är kustturismen starkt dominerande, vilket gör besöksnäringen längs hela västkusten till en av de snabbast växande branscherna med anknytning till kust och hav.

I Bohuslän omsätter turismen ca 10 miljarder kronor varav ungefär 6,7 miljarder utgörs av dagsbesökare och handel. År 2011 gjordes ca 3,3 miljoner kommersiella övernattningar i Bohuslän varav drygt 2/3 inom camping. Av de övernattande besökarna är ca 10 procent från Norge redan idag. Bohuslän skiljer sig från många andra destinationer dels genom den omfattande gränshandeln, dels genom en hög andel övernattningar i fritidsbåt, på camping och i fritidshus.

Särskilda kvaliteter för Bohuslän avseende turismen inkluderar djuphavskorallerna i Kosterhavets nationalpark, en lång kulturhistoria som speglas av kustsamhällena och flera reservat som visar på både kultur- och naturlandskapet.

Maritima operationer och maritim teknologi Marin bioteknologi och energi Marina livsmedel Turism och rekreation