Maritima operationer och maritim teknologi

Inom regionen finns det omkring 500 arbetsställen inom maritima operationer och marin teknologi, vilka har omkring 12 000 anställda. Det är omkring 44 % av alla anställda inom det området i landet.


Branschsegmentet Transport och dess geografiska utbredning. Den svenska maritima näringen – 2007-2011, VINNOVA 2013:09

Företagen i detta branschsegment är tydligt fördelade i Göteborg, Stockholm samt Malmö, Trelleborg och Helsingborg, se bild till vänster.

Göteborg är idag Sveriges största transport- och logistiknod med Göteborgs hamn som centrum vilket skapar en unik ställning i Sverige. Trots utflaggning finns flera rederier i Västra Götaland som är ledande inom sitt segment, främst Stena Line. Donsö är också intressant i detta perspektiv. Här har det samlats en för ön förhållandevis stor mängd redare, Donsöredarna.  

Maritima operationer och maritim teknologi Marin bioteknologi och energi Marina livsmedel Turism och rekreation