Havsbaserad ekonomi - anspråk i Västerhavet

Eftersom Sverige har haft fred i över 200 år så har handeln kunnat blomstra. Idag svarar sjöfarten för nästan 90 % av handeln då Sverige i princip kan betraktas som en ö när det gäller transport över landsgränserna och vi kan konstatera att vi är en viktig sjöfartsnation med en lång tradition och en hög kompetens.

Havsbaserad ekonomi – anspråk i Västerhavet

Utvecklingsmöjligheter

En stor del av den kompetensen har funnits och finns i Västsverige med Göteborg som nav. Göteborg är idag Skandinaviens största transport- och logistiknod med Göteborgs hamn som centrum, och här finns goda möjligheter till en utvecklad kustsjöfart, med nya koncept för både fartyg och logistiklösningar. Västkusten är ledande i Norden inom marina livsmedel genom koncentrationen av stora beredningsföretag och omfattande handel med fisk och skaldjur. Kustfisket har möjligheter att vidareutvecklas och den kommersiella utgångspunkten är att utveckla hela värdekedjan från hav till bord. Bohusläns, i ett internationellt perspektiv, unika natur- och kulturmiljökvaliteter bidrar till att turism och rekreation är en ökande näring som sysselsätter många personer.

Näst störst inom maritima näringar

Enligt VINNOVAs studie ”Fördjupad analys av den maritima näringen i Sverige” 2012, finns 44 % av Sveriges anställda inom de maritima näringarna i Västra Götaland. Om man dessutom ser på antalet anställda relaterat till befolkningen syns att den relativa betydelsen av den maritima näringen i Västsverige är stor i ett nationellt perspektiv. Störst andel har Gotland på 2 %, sedan kommer Västra Götalands län på 1,48 %. Skåne har 0,48 % och Halland 0,42 %.

Styrkeområden i Västerhavet

Rapporten Maritima kluster i Västra Götaland togs fram på initiativ av Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Utredningen har definierat fem styrkeområden samt havsförvaltning som ska ses som en gemensam nämnare för de olika delklustren: maritima operationer och maritim teknologi, marin bioteknologi, marin energi, marina livsmedel samt turism och rekreation.