Dokumentation från webbmöte om KOMPIS 16 november 2016

Den 16 november bjöd landets kustlänsstyrelser in till ett webbmöte för att sprida kunskap om KOMPIS-bidraget och inspirera i arbetet med kommunal kust- och havsplanering. Ett femtiotal personer från ett trettiotal kommuner deltog. På den här sidan hittar du dokumentationen från mötet. 

Under 2016 har kustkommuner kunnat söka KOMPIS-bidrag (kommunal planering i statlig samverkan) som stöd för kust- och havsplanering. Hittills har KOMPIS-bidraget fördelats till 13 projekt som involverar ett fyrtiotal av landets kustkommuner. De flesta av KOMPIS-projekten genomförs i samverkan mellan flera kommuner.

Det finns KOMPIS-pengar kvar att söka inför 2017. Syftet med webbmötet var att inspirera fler att söka projektmedel och att sprida erfarenheter och kontakter mellan pågående projekt. Mötesdeltagarna fick lyssna till presentationer av tre pågående KOMPIS-projekt.

Inspelningar av föredragen, föreläsarpresentationer och svar på frågor som ställdes under mötet hittar du på den här sidan.

Mer information om KOMPIS-bidraget finns hos Havs- och vattenmyndigheten eller hos din kustlänsstyrelse.

Länsstyrelserna har tagit fram en sammanställning över de KOMPIS-projekt som startat under 2016. Sammanställningen ska ge inspiration och idéer till nya KOMPIS-projekt.

 Script Editor

 Content Editor ‭[1]‬

​Vid frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss på de tre länsstyrelser som samordnade mötet:

Robert Dobak
Länsstyrelsen i Kalmar län
robert.dobak@lansstyrelsen.se 
010-223 84 70

Åke Bengtsson
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
ake.Bengtsson@lansstyrelsen.se  
0611-34 92 46

Gunnar Åkerlund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se 
010-224 55 01

 Content Editor ‭[2]‬

Östersjön
Blekinge, Jenny Hertzman, Länsstyrelsen ​

Bottniska viken
Söderhamn, Ingemar Olofsson, Söderhamns kommun samt Pär Zars och Henrik Schreiber, Tyréns

Västerhavet
Carl Dahlberg, Tillväxt Bohuslän

Länsstyrelsernas presentation