LIS-områden i översiktsplaner

Länsstyrelsen har tagit fram råd gällande hanteringen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
s.k. LIS-områden i översiktsplaner.

Den nya strandskyddslagstiftningen ger från och med den
1 februari 2010 ökade möjligheter för kommunerna att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inför det kommande arbetet med att peka ut sådana områden i kommunens översiktsplan har Länsstyrelsen tagit fram detta PM med råd och synpunkter på förhållningssätt och tillvägagångssätt.