Översyn av riksintresseområden för friluftslivet snart klar

Riksintresse för friluftsliv är ett verktyg för den kommunala samhällsplaneringen. Just nu beslutas om nya eller uppdaterade områden och nya beskrivningar tas fram utifrån ny kunskap och ändrade förutsättningar.

I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar kan tillföras. Områden av riksintresse för friluftsliv bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket. Naturvårdsverket hade tagit fram särskilda riktlinjer som Länsstyrelsen följde.

Länsstyrelsen överlämnade den 28 februari 2014 underlag till Naturvårdsverket. Underlaget bestod av värdebeskrivningar och kartor över områdena. Dessutom föreslog Länsstyrelsen ett stort antal nya områden.  

Naturvårdsverket har under år 2016 fattat beslut om att peka ut flertalet av de riksintressen för friluftslivet som Länsstyrelsen föreslog i februari 2014. Det kvarstår dock några områden. De områden som återstår att ta ställning till i höst 2017 är: 

Gullspångs kommun

 • FO42:6 Vänern Gullspång

Göteborgs kommun

 • FO012 Göteborgs skärgård
 • FO28 Lärjeåns dalgång
 • FO47 Änggårdsbergen, Slottskogen, Fässbergsdalen

Götene kommun

 • FO42:4 Vänern Kinneviken

Härryda kommun

 • FO04 Bråtaområdet
 • FO22 Klippan
 • FO32 Rambomossen och Hårsjön
 • FO33 Rådasjön med Gunnebo

Lerums kommun

 • FO28 Lärjeåns dalgång

Lidköpings kommun

 • FO42:4 Vänern Kinneviken

Mariestads kommun

 • FO42:4 Vänern Kinneviken
 • FO42:6 Vänern Gullspång 

Mölndals kommun

 • FO32 Rambomossen och Hårsjön
 • FO33 Rådasjön med Gunnebo
 • FO47 Änggårdsbergen, Slottskogen, Fässbergsdalen

Partille kommun

 • FO02 Bokedalen och Jonsereds strömmar

Vänersborgs kommun

 • FO 42:2 Vänern Vänersborg - Vänersnäs


Du hittar områdena på Informationskartan (följ instruktionen nedan)

 • Områden som återstår att ta ställning till hösten 2017, se remissinformation/ Riksintresse Friluftsliv remiss.
 • Gällande riksintressen för friluftslivet, se riksintressen (grupp)/ riksintressen, MB kap 3.
   

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats