Dokumentation ifrån seminarieserie om Stadens ekosystemtjänster

I rollen som samhällsbyggare står vi inför tuffa utmaningar när vi ska finna utrymme för naturen i staden. Under tre dagar  i Göteborg, Borås och Vänersborg har vi sett närmare på hur vi kan använda oss av ekosystemtjänster i planprocessen.

Naturen ska enligt ekosystemansatsen ses som en livsviktig, levande infrastruktur som är lika viktig som elnätet och kollektivtrafiken.  Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat biologisk mångfald, bullerdämpning, luft- och vattenhantering, klimatreglering, markstabilisering, rekreation och välbefinnande.

Tack till alla som deltog! Här är dokumentationen ifrån dagarna.

Varför ska vi arbeta med ekosystemtjänster inom den fysiska planeringen? Helena Carling, Enhetschef Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland

Vilka är stadens ekosystemtjänster och varför ska vi arbeta med dem inom den fysiska planeringen? CO city och White arkitekter har tagit fram en handbok om hur du som planerare kan arbeta med ekossystemtjänster inom planprocessen. Underpasset berättar White arkitekter mer om varför vi ska arbeta med ekosystemtjänster och framför allt hur vi kan arbeta med ekossystemtjänster inom planprocessen. Åsa Keane, Jonas Svensson och Evelina Johansson, White arkitekter

Goda exempel på hur ekosystemtjänster lyfts fram idag i den fysiska planeringen:    

På Care of Citys webbsida hittar du vägledningen Stadens ekosystemtjänster som delades under dagarna.