Tanums hällristningar ett världsarvsområde

Tanums hällristningar är ett av Sveriges 14 världsarvsområden. Området är unikt för mängden ristningar av högsta kvalitet.

Bilder från Tanums Världsarv.

Konstskatt

Området kring Tanumsslätten innehåller över 400 lokaler med ristningar med motiv av stor variationsrikedom. Denna konstskatt utgör en vittnesbörd från en bronsålderskultur vars huvudnäring var jordbruk och boskapsskötsel men där även jakten och fisket var viktiga för försörjningen. Inget annat område i världen är lika rikt på ristningar från en motsvarande kultur. Tanums hällristningsområde har därför varit upptaget på UNESCO:s världsarvslista sedan 1994 och utgör länets enda världsarv men ett av 14 i Sverige.

Motiveringen

Den officiella motiveringen till utnämningen var:

”Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.”

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har ansvaret för att vårda och säkerställa områdets kärnvärden i form av hällristningar och den omgivande kulturmiljön. Vi ska också bidra till en kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, skapa förutsättningar för delaktighet för de boende samt medverka till ett levande och hållbart nyttjande genom att bidra till en utveckling av en kontrollerad turism.

Världsarvsråd

Länsstyrelsen är långt ifrån den enda aktören för att genomföra dessa strategier utan ska göra detta i nära samverkan med Västra Götalandsregionen, Tanums kommun, Riksantikvarieämbetet, bildningsorganisationer samt markägare och boende. För att underlätta och koordinera verksamheten har ett världsarvsråd bildats med representanter från ovanstående organisationer. Ett ramverk i form av ett förvaltnings- och utvecklingsprogram har framtagits för att säkerställa inriktningen och policyn för de fortsatta insatserna. Ladda ner Förvaltningsplanen som PDF-fil.