Kulturlandskap

Kulturlandskapet är hela vår omgivning, vår ständiga livsmiljö. Det är summan av människans påverkan men också av naturens egen omvandling.

Kartor är ovärderliga kunskapskällor att ösa ur för att förstå landskapets förändring över tiden. I Länsstyrelsens ”tittskåp” kan du till exempel jämföra gamla och nya ekonomiska kartor.

Historiska spår efter hur människan utnyttjat landskapet finns överallt, såväl i det öppna landskapet som i skogen eller mitt i staden. Landskapet förändras i takt med att samhället utvecklas. Odlingsmark överges, gränser flyttas, platser byter namn, orter växer, vägar byggs, hus rivs och nya tillkommer. Landskapet är som en historiebok som berättar om hur olika generationer har brukat jorden.

Bevara och skapa förutsättningar

Kulturmiljövårdens uppgift är att berätta om och att försöka förklara landskapets historiska dimensioner. I praktiken handlar kulturlandskapsvård om att bevara det historiska landskapets spår, men också om att skapa förutsättningar så att det kan brukas och göras tillgängligt. Kunskapsuppbyggnad, vårdarbeten och informationsinsatser går hand i hand.

Många olika kunskapsområden möts i landskapet. Det krävs ett nära samarbete mellan många olika aktörer för att hantera landskapets mångfald av värden. Några av våra viktigaste ansvars- och samverkansområden som rör landskapet handlar om påverkan vid utbyggnader av infrastruktur och bebyggelse samt olika former av reservatsbildningar och landskapsskydd. Några andra samarbeten med landskapet i fokus sker kring de nationella miljömålen, EU:s jordbruksstöd och miljöersättningar samt kring skogsbruket i länet.

 

Tanums världsarv

Hällristningar i Tanum

Hällristningarna i Tanum i norra Bohuslän tar dig med till bronsåldersmänniskornas sociala och religiösa liv.

Tanums världsarv