Gunnebo slott och trädgårdar

Gunnebo slott med tillhörande omgivningar i Mölndals kommun blev länets första kulturreservat 2003. Anläggningen med slott, övriga byggnader, park och trädgård byggdes i slutet av 1700-talet och var då ett av landets mest magnifika och moderna sommarnöjen.
Slottsbacken vid Gunnebo slott

Gunnebo är en välbevarad högreståndsmiljö där slottet och trädgården har bibehållit karaktären sedan 1700-talets slut. Hela anläggningen ritades och planerades av Carl Wilhelm Carlberg som då var stadsarkitekt i Göteborg. Gunnebo slott ses idag som ett av Sveriges främsta exempel på nyklassicistisk byggnadskont. 

De omgivande ägorna präglas framförallt av 1800-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner. Landskapet är ett mycket bra exempel på den typ av landskap som utvecklats kring slotts- och säterimiljöer i Göteborgs närhet. 

Naturmiljön är biologiskt rik och har karaktäristiska drag för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer” som kännetecknas av vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker. I området förekommer 25 arter som är upptagna på Naturvårdsverkets listor över hotade arter.

Stora resurser har satsats på att återskapa den ursprungliga miljön med byggnader, park och trädgårdsanläggningar.

Gunnebo slott har idag en omfattande publik verksamhet och uppskattar antalet besökare till 350 000 per år. Läs mer om Gunnebo kulturreservat