Transportinfrastruktur

Lagstiftningen för transportinfrastruktur gäller dels fysisk planläggning, dels långsiktig ekonomisk planering. Regeringen är en tydligare beställare än tidigare.
Leksakståg på bro. Foto: www.fotoakuten.se

Den fysiska planläggningen ska bli effektivare. Nuvarande tre skeden – förstudie, utredning och plan – ersätts av en sammanhängande planläggningsprocess. Små och okomplicerade projekt ska inte kräva formell planläggning, och den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas.

Övergångsbestämmelser

Samtidigt pågår planering av många väg- och järnvägsprojekt enligt nuvarande regelverk. Övergångsbestämmelser finns för pågående projekt. Bestämmelserna innebär i korthet att om en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Länsstyrelsen för godkännande tillämpas den gamla lagstiftningen.

Tydligare beställare

Den långsiktiga ekonomiska planeringen ska ha en starkare koppling till statens budgetproposition. Projekten får inte överskrida budget, och regeringen blir en tydligare beställare av infrastruktur än tidigare. Regeringen får också rätt att årligen ändra i nationell plan när ny information kommer fram eller när projekt blir fördröjda. Åtgärdsvalsstudier ska göras inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Det blir en starkare koppling till kommunal planering med större möjlighet till samordning med plan- och bygglagen.

Riksdagens betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur

Mer information finns på trafikverkets webbplats