Infrastruktur och IT

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen arbetar för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden, så att dessa miljömässigt blir så bra som möjligt.

Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.

Länsstyrelsen gör olika saker för att utveckla infrastruktur och IT, bland annat

  • bevakar att riksintressen och intressen som rör flera kommuner tillgodoses vid planering av infrastrukturprojekt
  • samordnar statens intressen och synpunkter vid infrastrukturplaneringar
  • administrerar statligt stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden.