Trakten kring Restad

Järnålderns Restadbor bodde förmodligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg förmodligen på kanten av dalgången på den lättodlade och väldränerade moränjorden.
Gravfältet ligger vackert på en bergshöjd, med utsikt över dalgången i öster. Foto: Malin Larsson

Vanligtvis låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan anta att det låg flera gårdar nära gravfältet vid Ytter-Restad, med tanke på gravfältets storlek och betydelse. Gravfältet har förmodligen varit större och sträckt sig både åt norr och väster. I dessa delar finns också bra lägen för bosättningar.

Mäktiga bronsåldersrösen

Förutom gravfältet Ytter-Restad finns flera ensamliggande gravar och boplatser av järnålderskaraktär i den närmaste omgivningen. Det finns dessutom flera gravfält i närheten. Ett av de större är gravfälten ligger vid Ödsmåls kile beläget drygt tre kilometer nordväst om Ytter Restad. Strax norr, cirka 600 meter om gravfältet ligger några av Bohusläns största och mäktigaste bronsåldersrösen, nämligen Åseby storrösen. De består av två runda och ett avlångt röse. Ett av de runda rösena är upp till 38 meter i diameter.

På krönet av samma bergsrygg ligger Åseby storrösen. Foto: Malin Larsson