Trakten kring Ymseborg

Ymseborg uppfyller många av våra förväntningar på en medeltida borg – byggd av sten, högt på en klippa, tillhörande en mäktig adelsätt.
Utblick över sjön Ymsen från Ymseborg. Foto: Malin Larsson

Ymseborg ligger vid sjön Ymsens västra strand. Kring sjön finns flera stora gårdar, bland annat godset Ymsjöholm, Säckestad gård och Borruds herrgård. I sydost ligger ruinerna av Biskopsgården i Säckestad.

I trakten kring Ymseborg fanns på 1200-talet byar, ensamgårdar och förstås kyrkor. Byarna i centrala Västergötland omfattade vanligen ett flertal gårdar, kanske uppemot ett tiotal. Ju längre från folkrika bygder man kom, desto vanligare blev ensamgårdarna.

Få av de medeltida kyrkorna i trakten är bevarade idag. Många revs på 1700- eller 1800-talet för att bereda plats åt stora, moderna kyrkor. Ymseborgs sockenkyrka, Bäcks kyrka, var en sådan. Den var byggd i trä och revs i mitten av 1700-talet när den ersattes av en ny kyrka.

 

Bäcks kyrka byggdes i mitten av 1700-talet.

Bäcks kyrka byggdes i mitten av 1700-talet. En stor del stenmaterial till nya kyrkan sägs komma från Ymseborg i närheten. Foto: Västergötlands museum

Sällsynt medeltida träkyrka

I närliggande Älgarås finns en av Västergötlands få medeltida träkyrkor bevarad, om än i ombyggt skick. Den nuvarande kyrkan är från 1400-talet, men en kyrka fanns på plats redan på 1200-talet, även den i trä. Möjligen kan det ha varit en stavkyrka. Från 1200-talskyrkan är en klocka med runinskrift, ett skåp med Maria och Jesusbarnet, ett triumfkrucifix samt en dopfunt bevarade. I Älgarås låg också vid samma tid en frälsegård, alltså en gård som tillhörde en adelsfamilj.