Ymseborg

På en hög höjd vid sjön Ymsen kan man ännu se lämningarna efter det medeltida fästet Ymseborg. Borgen förknippas med folkungaätten, en gammal stormannaätt som var inblandad i flera av medeltidens maktkamper.
Ymseborg i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, tryckt år 1701

Ruinen efter Ymseborg ligger vid sjön Ymsen, på två höjder som ligger intill varandra. Ymsen var en viktig vinterled och rik fiskesjö, vilket gjorde borgens läge attraktivt. I sin glans dagar hade borgen en yttre mur – själva huvudborgen – på den nordliga höjden och en förborg på den sydliga. Innanför muren fanns ett stort, fyrkantigt torn och förmodligen även ett antal ekonomibyggnader. I söder och öster sluttade berget ner mot sjön, och i väster hade man dämt upp en bäck för att skapa en skyddande vattensamling, som också kunde användas till fiskodling. Möjligen fanns det en yttre vall bortanför vattensamlingen.

Osäkert när borgen byggdes

Kung Knut Långe brukar anges som möjlig byggherre till Ymseborg. Borgen skulle i så fall vara byggd under tidigt 1200-tal. Borgen nämns dock i skriftliga källor först vid 1200-talets slut. 1278 ska Magnus Ladulås svärfar, greve Gerhard I av Holstein, tagits tillfånga i ett uppror och förts till borgen.

Upprorets slogs ner, och upprorsmännen Johan Filipsson och Birger Filipsson avrättades 1280. Borgen drogs in till kronan.

Johan och Birger var sonsöner till Knut Långe. Samtliga tillhörde en gren av folkungaätten, en av de rivaliserande stormannasläkterna i det tidigmedeltida Sverige. Filipssönerna ledde vad som brukar kallas det tredje folkungaupproret, som riktades mot kung Magnus Ladulås.

Borgens förfall

Senare tider har gått hårt åt ruinen. Borgen kom att förfalla, och när Bäcks kyrka byggdes om i mitten av 1700-talet lär man ha hämtat sten från Ymseborg, liksom när Ymsjöholms herrgård byggdes vid samma tid. Ännu i slutet av 1600-talet reste sig borgtornet åtminstone två våningar högt. Idag syns bara murrester.

Borgen har aldrig blivit arkeologiskt undersökt.

Att tänka på som besökare

Ymseborg ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Dick Harrison - Jarlens sekel

Claes Theliander - Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Ymseborg ligger mellan Töreboda och Mariestad, ca 1,5 km söder om väg 202. Det är skyltat och gratis parkering finns.

Visa på karta