Vittene

Vid Vittene har man funnit en av Sveriges största guldskatter!
Besök boplatsen där guldets ägare levde och gravfältet intill där de begravde sina nära.
Guldfyndet kan vara en stormans undangömda reserv.  Foto: Jan Eve Olsson, SHM

1995 blev det känt att en guldhalsring hade hittats i en trädgård i Vittene söder om Hunneberg några år tidigare. När marken söktes av fann man ytterligare fyra guldringar. De fem ringarna med en total vikt på 1,9 kg, var en av Sveriges största guldskatter. Det var också landets första större fynd av förhistoriska guldföremål som kunde knytas till en boplats och ett gravfält från samma tid.

Utgrävningar daterade boplatsen till tiden kring Kristi födelse. Spår efter smide, garvning, snickeri, textil och keramik visade att det inte var en vanlig järnåldersboplats, utan troligen en hantverks- eller verkstadsplats.

Man fann också föremål långväga ifrån; guldringarna, glasskärvor av glasbägare, en romersk denar och klipp av ett arabiskt silvermynt. Fynd med status, kopplade till högre samhällsskikt och kontakter med fjärran platser. Guldfyndet har tolkats som en stormans undangömda reserv eller ett upplag efter en lyckad plundring på kontinenten.

 

Bild från utgrävningen av boplatsen i Vittene. Foto: Kulturlagret/Vänersborgs museum

Gravfält nära boplatsen

Innan guldskatten hittades var det framför allt det fina gravfältet Högarna norr om Vittene som var känt i området. Grustäkt och bebyggelse har under årens lopp förstört delar av gravfältet. Idag finns ett femtiotal gravar kvar - högar, runda stensättningar, treuddar, domarringar, resta stenar samt en stor mängd klumpstenar. Fynd, som en romersk glasbägare och en vikingatida spjutspets, tyder på att gravfältet har varit gravplats för samhällets elit.

Några hundra meter nordost om Vittene-boplatsen finns ett nyupptäckt flatmarks-gravfält. Det har använts växelvis med Högarna. Gravfältet anlades samtidigt som Vittene-boplatsen. Troligen ligger boplatsens invånare begravda här. Det användes fram till 100- talet efter Kristus då gravfältet Högarna började anläggas. Högarna användes därefter fram i vikingatid då flatmarks-gravfältet åter togs i bruk.

 

Att tänka på som besökare

Vandringsleden ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På delar av leden finns ibland betande får. Hundar ska hållas kopplade.

Litteraturtips

Tina Fors & Anna-Lena Gerdin: Vittene – en verkstadsplats från järnåldern.


 Så hittar du hit

Från Trollhättan kör väg 44 mot Grästorp. Sväng av mot Norra Björke.

Gratis parkering, även för buss, finns i anslutning till fornvårdsområdet.

Visa på karta