Varvboholm och Gestilren

Vid Varvboholm utanför Varv ligger ett mindre gravfält från järnåldern. Här finns också en minnessten över ett slag som utkämpades på 1200-talet. Men står stenen verkligen på rätt plats?
Minnesstenen öer slaget vid Gestilren restes 1910. Foto: Henrik Zedig

Slaget vid Gestilren

Sjuhundra år efter slaget vid Gestilren reste västgötar denna sten 1910. Gud skydde Sveriges rike.

Så står det på den stora stenen som står rest nära korsningen mellan Dimbovägen och Varvsvägen strax öster om Varv. Slaget vid Gestilren är ett mytomspunnet slag i det medeltida Sverige, av vissa tillskrivet en avgörande betydelse för Sveriges framtid, av andra avvisat som en simpel skärmytsling.

Slaget utkämpades enligt de skriftliga källorna 1210 som en del i maktkampen mellan den sverkerska och erikska ätten. Det var vid Gestilren som Erik Knutsson besegrade kung Sverker Karlsson och därmed själv kunde lägga beslag på kungakronan.

Var Gestilren låg någonstans står inte angivet i källorna, inte ens i vilket landskap. Idag finns ingen ort med det namnet, men av tradition har man förmodat att platsen låg i Västergötland. En något senare anteckning nämner att platsen ska ha legat mellan ”dala och lena” – dessvärre finns det flera platser som passar in på den beskrivningen.

Nära Varv ligger Kungslena, som hette Lena på medeltiden, och ett Dala. Ett annat förslag är att Gestilren låg mellan Dalum och det Lena som ligger i Timmele. En tredje teori är att det rör sig om det Gestilren som sedan 1500-talet är belagt i Uppland. Även teorin att slaget i själva verket var ett sjöslag har förts fram. Forskarna är inte överens, och mysteriet lär förbli olöst tills nya källor kommer i dagen.

Att Gestilren låg i Västergötland var emellertid sanning för de som i lokalpatriotisk anda reste minnesstenen i början av 1900-talet.

 

Att tänka på som besökare

Varvboholms gravfält och Gestilrenmonumentet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På somrarna betar får på gravfältet.

Vill du veta mer?

Dick Harrison: Jarlens sekel

Claes Theliander: Det medeltida Västergötland


 Så hittar du hit

Varvboholms gravfält och Gestilren ligger i Tidaholms kommun, mellan Varv och Ekedalen. Det är skyltat till platsen.

Gratis parkering finns.

Visa på karta